COMUNIDADE ONLINE

FINCAS VAL dispón dun programa que permite que os integrantes da Comunidade poidan coñecer, vía internet e en calquera momento, o estado dela. As principais opcións das que dispón son as seguintes:

  • Permite coñecer a división da comunidade, estando reflectidos os coeficientes de participación de cada predio e as cotas a pagar

  • Acceso ás xuntas de propietarios

  • Amosa o detalle do orzamento actual, detállase a cota de cada grupo

  • Consultar os movementos das contas e o seu saldo

  • O propietario pode solicitar a domiciliación dos seus recibos ou efectuar un cambio de conta, enderezo postal ou teléfono

  • Orzamentos presentados

  • Relación e contacto dos profesionais que traballan coa comunidade

  • Taboleiro de anuncios

  • Comunicar as avarías que aparezan no edificio e levar un seguimento delas


Pode acceder ao programa através da seguinte ligazón:
http://www.netfincasweb.com/clientes.php


AVISO LEGAL